Vyberte stránku

Vytažení jedné tabulky z mysql dumpu

sed -n -e ‚/DROP TABLE.*`wp_options`/,/UNLOCK TABLES/p‘ mysql_examplecom.sql > examplecom_wp_options.sql

nebo z gzipu:
zcat 2018-09-15_sk.sql.gz | sed -En ‚/DROP TABLE.*`nuke_users`/,/UNLOCK TABLES/p‘ > examplecom_wp_options.sql