Toto je důležité pro detekci kodování
mysql --default-character-set=utf8 -h ddd -u zzz -p dbname < dump.sql

Nahrazení řetězce v souboru:
sed -i 's/old-text/new-text/g' input.txt

Rozdělení na soubory:
csplit -k bigfile.txt '/^DELETE/' {*}