Vyberte stránku

Jak na Bearer tokeny v cURLu

Nejdříve stáhnout s login/password a s jq uložit

TOKEN=$(curl -s -X POST -H 'Accept: application/json' -H 'Content-Type: application/json' --data '{"username":"{username}","password":"{password}","rememberMe":false}' https://{hostname}/api/authenticate | jq -r '.id_token')

Předání Bearer tokenu do Authorization headeru

curl -H 'Accept: application/json' -H "Authorization: Bearer ${TOKEN}" https://{hostname}/api/myresource